Zwemvereniging gemeente Rheden

Zwem ABC

Dit is de categorie voor de afdeling Zwem ABC.

Huisregels zwemlessen PFC Rheden

Graag willen we uw aandacht vestigen op een aantal huisregels die zwemvereniging PFC
Rheden hanteert om een soepel verloop van de zwemlessen te bewerkstelligen.


1. Kinderen blijven voor de zwemles bij de douches wachten totdat ze worden gehaald
door een zwemjuf of -meester. In het verleden is het gebeurd dat kinderen al eerder de
zwemzaal in kwamen lopen en zelfs het water insprongen, terwijl hun les nog niet aan de
gang was. Om ongelukken in de toekomst te voorkomen willen we u vragen erop te
letten dat uw kind daadwerkelijk bij de douches blijft totdat de zwemjuf of meester de
kinderen komt halen.


2. Bij de zwemlessen voor Zwem-ABC zijn bermuda’s niet toegestaan. In de praktijk
blijkt dat het maken van een goede beenslag op buik en rug bijna onmogelijk is aan te
leren wanneer jongens deze lange zwembroeken dragen.


3. Sieraden zoals grote oorbellen en kettinkjes graag voor de les af doen, om verlies en
verwondingen te voorkomen.


4. De kleedhokjes mogen niet worden gebruikt door de zwemleskinderen. De kleedhokjes
zijn in principe alleen bestemd voor de zwemjuffen en – meesters. Mocht u hiermee
grote problemen hebben, dan kunt u contact opnemen met een van de juffen of
meesters, anders gaan we er vanuit dat iedereen zich gewoon in de kleedkamer
omkleedt.


5. Schoenen zijn in de zwemzaal en de gang naar de douches verboden. Ouders die hun
kinderen bij de douche opwachten, wordt dringend verzocht slippers aan te doen of om in
ieder geval de schoenen uit te doen. Dit in verband met de grote zand- en moddersporen
die daardoor ontstaan en waar de kinderen op hun blote voeten doorheen moeten.


6. Heeft u vragen met betrekking tot de voortgang van de zwemles van uw kind, dan
kunt u altijd betreffende zwemjuf of- meester aanspreken, wel verzoeken wij u dit na de
zwemles te doen.