Zwemvereniging gemeente Rheden

Ralph Welling

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!

Is het lastig om de contributie te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het
Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en/of benodigdheden voor kinderen
en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.

Hoe werkt het?
Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport &
Cultuur. Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair, bijvoorbeeld de leerkracht,
iemand van het sociaal wijkteam, schuldhulpverlening of van jeugdzorg. Hij of zij kent de
spelregels en weet of je kind in aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je
kind vaak al binnen drie weken sporten. Wil je een aanvraag indienen? Download dan alvast
de ouderkaart, vul hem in en neem hem mee naar de afspraak met de intermediair.

Er is altijd wel een Jeugdfonds Sport & Cultuur in de buurt. Je vindt de contactgegevens van
alle fondsen op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Wat is het bedrag?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van het lesgeld
en eventueel de benodigdheden. Na goedkeuring van de aanvraag wordt de
bijdrage rechtstreeks aan ons betaald. Je ontvangt eventueel ook een waardebon voor
attributen die ingeleverd kan worden bij een winkel in de buurt. De intermediair kan daar
meer over vertellen.

Meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Lees hier verder.

Huisregels zwemlessen PFC Rheden

Graag willen we uw aandacht vestigen op een aantal huisregels die zwemvereniging PFC Rheden hanteert om een soepel verloop van de zwemlessen te bewerkstelligen.1. Kinderen blijven voor de zwemles in de kleedkamer wachten totdat ze worden gehaald door een zwemjuf of -meester. In het verleden is het gebeurd dat kinderen al eerder de zwemzaal in kwamen lopen en zelfs het water insprongen, terwijl hun les nog niet aan de gang was. Om ongelukken in de toekomst te voorkomen willen we u vragen erop te letten dat uw kind daadwerkelijk in de kleedkamer blijft totdat de zwemjuf of meester de kinderen komt halen2. Bij de zwemlessen voor SuperSpetters zijn bermuda’s niet toegestaan. In de praktijk blijkt dat het maken van een goede beenslag op buik en rug bijna onmogelijk is aan te leren wanneer jongens deze lange zwembroeken dragen.3. Bij jongens en meisjes met lang haar verzoeken wij u vriendelijk het haar op te binden in een elastiekje. Dit is voor het betreffende kind veel prettiger zwemmen en het is hygiënischer.4. Sieraden zoals grote oorbellen en kettinkjes graag voor de les af doen, om verlies en verwondingen te voorkomen.5. De kleedhokjes mogen niet worden gebruikt door de zwemleskinderen. De kleedhokjes zijn in principe alleen bestemd voor de zwemjuffen en – meesters. Mocht u hiermee grote problemen hebben, dan kunt u contact opnemen met Afke Meijrink, anders gaan we er vanuit dat iedereen zich gewoon in de kleedkamer omkleedt.Wel vragen we u rekening te houden met het volgende: vaders met dochters/zonen in de herenkleedkamer, moeders met zoons/dochters in de dameskleedkamer. Kortom; de volwassene is degene die in de goede kleedkamer hoort.6. Schoenen zijn in de zwemzaal en de gang naar de douches verboden. Ouders die hun kinderen bij de douche opwachten, wordt dringend verzocht slippers aan te doen of om in ieder geval de schoenen uit te doen. Dit in verband met de grote zand- en moddersporen die daardoor ontstaan en waar de kinderen op hun blote voeten doorheen moeten.7. Heeft u vragen met betrekking tot de voortgang van de zwemles van uw kind, dan kunt u altijd betreffende zwemjuf of- meester aanspreken, wel verzoeken wij u dit na de zwemles te doen.