Zwemvereniging gemeente Rheden

Ralph Welling

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!

Is het lastig om de contributie te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het
Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en/of benodigdheden voor kinderen
en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.

Hoe werkt het?
Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport &
Cultuur. Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair, bijvoorbeeld de leerkracht,
iemand van het sociaal wijkteam, schuldhulpverlening of van jeugdzorg. Hij of zij kent de
spelregels en weet of je kind in aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je
kind vaak al binnen drie weken sporten. Wil je een aanvraag indienen? Download dan alvast
de ouderkaart, vul hem in en neem hem mee naar de afspraak met de intermediair.

Er is altijd wel een Jeugdfonds Sport & Cultuur in de buurt. Je vindt de contactgegevens van
alle fondsen op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Wat is het bedrag?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van het lesgeld
en eventueel de benodigdheden. Na goedkeuring van de aanvraag wordt de
bijdrage rechtstreeks aan ons betaald. Je ontvangt eventueel ook een waardebon voor
attributen die ingeleverd kan worden bij een winkel in de buurt. De intermediair kan daar
meer over vertellen.

Meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Lees hier verder.

Huisregels zwemlessen PFC Rheden

Graag willen we uw aandacht vestigen op een aantal huisregels die zwemvereniging PFC
Rheden hanteert om een soepel verloop van de zwemlessen te bewerkstelligen.


1. Kinderen blijven voor de zwemles bij de douches wachten totdat ze worden gehaald
door een zwemjuf of -meester. In het verleden is het gebeurd dat kinderen al eerder de
zwemzaal in kwamen lopen en zelfs het water insprongen, terwijl hun les nog niet aan de
gang was. Om ongelukken in de toekomst te voorkomen willen we u vragen erop te
letten dat uw kind daadwerkelijk bij de douches blijft totdat de zwemjuf of meester de
kinderen komt halen.


2. Bij de zwemlessen voor Zwem-ABC zijn bermuda’s niet toegestaan. In de praktijk
blijkt dat het maken van een goede beenslag op buik en rug bijna onmogelijk is aan te
leren wanneer jongens deze lange zwembroeken dragen.


3. Sieraden zoals grote oorbellen en kettinkjes graag voor de les af doen, om verlies en
verwondingen te voorkomen.


4. De kleedhokjes mogen niet worden gebruikt door de zwemleskinderen. De kleedhokjes
zijn in principe alleen bestemd voor de zwemjuffen en – meesters. Mocht u hiermee
grote problemen hebben, dan kunt u contact opnemen met een van de juffen of
meesters, anders gaan we er vanuit dat iedereen zich gewoon in de kleedkamer
omkleedt.


5. Schoenen zijn in de zwemzaal en de gang naar de douches verboden. Ouders die hun
kinderen bij de douche opwachten, wordt dringend verzocht slippers aan te doen of om in
ieder geval de schoenen uit te doen. Dit in verband met de grote zand- en moddersporen
die daardoor ontstaan en waar de kinderen op hun blote voeten doorheen moeten.


6. Heeft u vragen met betrekking tot de voortgang van de zwemles van uw kind, dan
kunt u altijd betreffende zwemjuf of- meester aanspreken, wel verzoeken wij u dit na de
zwemles te doen.