Zwemvereniging gemeente Rheden

Reglementen

Info voor leden

Of het nu gaat om degene die actief de sport bedrijft, de passieve kijker of degene die een functie bekleedt in de vereniging: iedereen moet plezier kunnen beleven aan de zwemsport. Dit houdt in dat men gezamenlijk de vereniging moet inrichten. Luisterend naar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van iedereen. Dit betekent dat er afspraken gemaakt moeten worden over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook met anderen binnen de zwemsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers.

De gedragscode probeert hier een antwoord op te geven. Het geeft een stukje inzicht hoe wij binnen de vereniging met elkaar om willen gaan en indien noodzakelijk kunnen er maatregelen genomen worden. Sporten doe je voor je plezier. Binnen onze vereniging willen wij iedereen zich laten thuis voelen en laten genieten van de watersport. We willen een actieve vereniging zijn met goede ontwikkelingsmogelijkheden.

Veel leden zetten zich in voor onze vereniging. Van bestuurslid tot trainer. PFC Rheden voert deze gedragscode in met als doelstelling vast te leggen wat wel en niet kan binnen onze vereniging. Als uitgangspunt gelden de gedragscodes die vastgesteld zijn in het Veilig Sportklimaat.

Respect voor de ander, geweldloosheid, aanspreekbaarheid op gedrag, het bepalen van eigen grenzen bij wat toelaatbaar is en niet.

Deze afspraken zijn vastgelegd in dit document, waarin we de waarden en normen voor ons handelen hebben vastgelegd met elkaar afspreken deze te zullen nakomen. En zo nodig elkaar erop aan spreken.

Binnen onze vereniging gelden de volgende uitgangspunten:

  • We veroordelen nadrukkelijk elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld bij de uitoefening van de zwemsport in het bad of daarbuiten
  • We benadrukken dat ieder lid van de KNZB verplicht is de belangen van de zwemsport op geen enkele wijze te schaden
  • We zijn van mening dat het beleid van alle bij de zwemsport betrokkenen gericht dient te zijn op het onder alle omstandigheden bevorderen en doen bevorderen van wederzijds respect en begrip
  • We verplichten ons allen in het werk te stellen om te komen tot naleving van deze gedragscode.

Vragen en/of opmerkingen? Mail dan naar veiligsportklimaat@pfcrheden.nl

Wil je een melding doen van ontoelaatbaar/grensoverschrijdend gedrag of voel jij je onveilig?

Dan kun je contact opnemen met onze vertrouwenscontactpersoon Tom Willemsen, via vcp@pfcrheden.nl

Misschien voel jij je binnen de vereniging niet altijd veilig, om die reden hebben is er ook een mogelijkheid om een VCP te benaderen van buiten de vereniging.
Dit kan via: vcprheden@gmail.com of door te bellen bellen, een SMS of een appje te sturen naar: 06-51743452 en één van de vertrouwenscontactpersonen neemt contact met je op.

Downloads

Download hier de statuten van PFC Rheden

Download hier het huishoudelijk reglement

Download hier het pestprotocol

Download hier de gedragscode leden en begeleiders

Download hier de privacyverklaring